Voss Parkering AS
 
Velkomen  
Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. Kvitteringa for betalt avgift legg du innanfor frontruta på køyretøyet, fullt leseleg frå utsida.
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 
 
Aktuelt  

NSB - Voss Stasjon åpnar for parkering
Voss parkering As har vunne anbodet på Drift og vedlikehald av parkeringsplassen  ved Fraktgodstomta" som Jernbaneverket lyste ut i haust.  Parkeringsplassen har 99 oppstillingsplassar for bilar og 2 HC plassar. Den har i tillegg fått eigne oppmerka felt for sykkel og MC parkering.
 
Namnet på parkeringsplassen er Voss Stasjon.
Takst:

Kr 40 pr døgn, påbegynt frå når du loggar deg på/har parkert.

Gjeld mandag - laurdag. Fra kl  00:00 - 24:00

(sundager og heilagdagar fritt)

Du kan stå parkert inntil 14 dagar/døger.
 
Betaling:
Det er sett opp 2 automatar som tek kort og mynt.
Ved bruk av Easypark er koden 6314.
SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen. 
 
Pendlarar:
Faste arbeidsreisande med sonekort/oblat vert oppfordra til å parkere i austre del av parkeringsplassen/ til venstre ved innkøyringa. Sonekort/Oblat skal liggje synleg i frontvindauga.
Sonekorta/oblatet gjeld mandag til og med fredag.
 
MERK: I samband med at Fengselstomta vert stengt for parkering tirsdag 25.10. grunna anleggsarbeid, vert Voss Stasjon åpna for parkering sjølv om skilting og betalingsordning ikkje er kome på plass.
 
 
 
 
 

 


Smalahovesleppet i Vossapark 2016

Drive in art Gallary held utstilling i Vossapark laurdag 24.09. mellom kl 12:00 - 16:00
Kunstnaren Elisabeth Knap viser grafikk og malerier. Vilde Hjetland viser kunsthåndtverk, og Marita V. Bratteteig kjem med sin musikk.
Elisabeth Knap vil også ha framsyning på teiknefilm snutten kalla "Spitfire". Som kjent er Spitfire navnet på både ein bil og eit fly. Kanskje det vert "gromlyd" i garasjen under avspelinga??
Utstillinga vert halden i 1. etasje.
 
Bilutstilling i 3 etg.  
Voss Bilbransjegruppe held i år som i fjor nybilutstilling i Vossapark frå fredag kveld til søndag kl 16:00. Her vert utstilling av fleire typar bilmerke. Det vert muligheit til prøvekøyring.

Ny regulering frå august 2016

Voss kommune har føretatt ny regulering av fylgjande kommunale vegar; Gymnasvegen, Miltzowsgata, Skulegata, Olavsvegen, Hestabakkvegen,   Idrottsvegen , samt kommunale områder i tilknyting til desse.

Nye trafikkregulerande skilt er satt opp og erstattar tidligare trafikkreguleringar på same stad. Skilta gjeld frå dei er sett opp og avdekka.

Parkeringsplassen ved Idrottshallen og utebassenget vert avgiftsbelagt. Desse plassane er regulert til døgnparkering, med avgiftstid frå kl 09:00 - 16:00 måndag  - fredag. Laurdag/sundag avgiftsfritt. Nye automatar er satt opp i same område. Ein kan elles benytta EasyPark.

Det er planlagt  oppstart på bygging av Vossabadet 08.08.16. Øvre del av Parkeringsplassen ved Idrottshuset vert då avsperra til bruk for Anleggs-/Riggområdet for entreprenør/byggeleiing. Ein kan då rekna med større anleggstrafikk i området ei tid framover.

 

P Plassane bak Handelslaget/Spar vert borte.

Parkeringsplassane bak Spar er regulert til byggeformål. Avtalen med Voss Parkering As er sagt opp frå 11.08.16 då ombygging av «Handelslagskvartalet» startar opp. Ein del av parkeringsplassane på Hestavangen kan i byggeperioden verta nytta til riggområde. Riggområdet vert i så fall avsperra.

Gåvetips.

Gje eit verdikort på parkering til "den som har alt".
Enkel og grei løysing når du skal inn/ut av Vossapark.
 
 

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Nyttig Info
Nyttig Info

Velkomen  
Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. Kvitteringa for betalt avgift legg du innanfor frontruta på køyretøyet, fullt leseleg frå utsida.
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 

Aktuelt  

NSB - Voss Stasjon åpnar for parkering
Voss parkering As har vunne anbodet på Drift og vedlikehald av parkeringsplassen  ved Fraktgodstomta" som Jernbaneverket lyste ut i haust.  Parkeringsplassen har 99 oppstillingsplassar for bilar og 2 HC plassar. Den har i tillegg fått eigne oppmerka felt for sykkel og MC parkering.
 
Namnet på parkeringsplassen er Voss Stasjon.
Takst:

Kr 40 pr døgn, påbegynt frå når du loggar deg på/har parkert.

Gjeld mandag - laurdag. Fra kl  00:00 - 24:00

(sundager og heilagdagar fritt)

Du kan stå parkert inntil 14 dagar/døger.
 
Betaling:
Det er sett opp 2 automatar som tek kort og mynt.
Ved bruk av Easypark er koden 6314.
SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen. 
 
Pendlarar:
Faste arbeidsreisande med sonekort/oblat vert oppfordra til å parkere i austre del av parkeringsplassen/ til venstre ved innkøyringa. Sonekort/Oblat skal liggje synleg i frontvindauga.
Sonekorta/oblatet gjeld mandag til og med fredag.
 
MERK: I samband med at Fengselstomta vert stengt for parkering tirsdag 25.10. grunna anleggsarbeid, vert Voss Stasjon åpna for parkering sjølv om skilting og betalingsordning ikkje er kome på plass.
 
 
 
 
 

 


Smalahovesleppet i Vossapark 2016

Drive in art Gallary held utstilling i Vossapark laurdag 24.09. mellom kl 12:00 - 16:00
Kunstnaren Elisabeth Knap viser grafikk og malerier. Vilde Hjetland viser kunsthåndtverk, og Marita V. Bratteteig kjem med sin musikk.
Elisabeth Knap vil også ha framsyning på teiknefilm snutten kalla "Spitfire". Som kjent er Spitfire navnet på både ein bil og eit fly. Kanskje det vert "gromlyd" i garasjen under avspelinga??
Utstillinga vert halden i 1. etasje.
 
Bilutstilling i 3 etg.  
Voss Bilbransjegruppe held i år som i fjor nybilutstilling i Vossapark frå fredag kveld til søndag kl 16:00. Her vert utstilling av fleire typar bilmerke. Det vert muligheit til prøvekøyring.

Ny regulering frå august 2016

Voss kommune har føretatt ny regulering av fylgjande kommunale vegar; Gymnasvegen, Miltzowsgata, Skulegata, Olavsvegen, Hestabakkvegen,   Idrottsvegen , samt kommunale områder i tilknyting til desse.

Nye trafikkregulerande skilt er satt opp og erstattar tidligare trafikkreguleringar på same stad. Skilta gjeld frå dei er sett opp og avdekka.

Parkeringsplassen ved Idrottshallen og utebassenget vert avgiftsbelagt. Desse plassane er regulert til døgnparkering, med avgiftstid frå kl 09:00 - 16:00 måndag  - fredag. Laurdag/sundag avgiftsfritt. Nye automatar er satt opp i same område. Ein kan elles benytta EasyPark.

Det er planlagt  oppstart på bygging av Vossabadet 08.08.16. Øvre del av Parkeringsplassen ved Idrottshuset vert då avsperra til bruk for Anleggs-/Riggområdet for entreprenør/byggeleiing. Ein kan då rekna med større anleggstrafikk i området ei tid framover.

 

P Plassane bak Handelslaget/Spar vert borte.

Parkeringsplassane bak Spar er regulert til byggeformål. Avtalen med Voss Parkering As er sagt opp frå 11.08.16 då ombygging av «Handelslagskvartalet» startar opp. Ein del av parkeringsplassane på Hestavangen kan i byggeperioden verta nytta til riggområde. Riggområdet vert i så fall avsperra.

Gåvetips.

Gje eit verdikort på parkering til "den som har alt".
Enkel og grei løysing når du skal inn/ut av Vossapark.
 
 

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Parkeringsplasser på Voss
Nybilutstilling 2015
Byggingen av Vossapark
Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger