Voss Parkering AS

Parkeringsoblat for langebrua 2. kvartal
Du kan no tinga oblat for parkering for følgjande område:
Sist oppdatert 13.03.2023 11:30

Billettlaus parkering på Voss.

Mandag 12.april 2021 gjekk Voss Parkering as over til billettlause automatar.
Du får ikkje lenger billett som skal leggjast bak frontruta når du kjøper parkeringstid frå automatane.

Betaling med kort:
Set  inn kort - Tast regnr på bilen du skal parkera - velg tid - bekreft ok.

Betaling med mynt:
Startskjerm - trykk start - tast inn regnr på bilen du skal parkera - velg myntbetaling - velg tid - bekreft ok.

Viktig: Kontroller at du har tasta inn rett registreringsnummer på køyretøyet, før du forlet betalingsautomaten.

Du sparar gangtid - Me sparar miljøet.


 
Velkomen  
Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. 
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: +47 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Geir Underhaug
 
 
Aktuelt  

Trykk på kartet for større format.

Smartpark


Til brukarar av SmartPark+ i Voss herad.
(Den gule parkeringsbrikka)
 
Påfylling av beløp.
Påfylling på vårt kontor i Voss Parkering og på Servicetorget vert ikkje påvirka av dette. Vi fyller framleis på SmartPark+ for kundar.

Som tidligare kostar dette kr 75 pr. påfylling i transaksjonskostnader. Dette er det samme beløpet som innløysarane/bankane tar for denne tjenesten pr opplading.
 

Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon
 Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for alminneleg ferdsel.

Reisande med tog og buss har no fått bedre vilkår for av- og påstigning ved knutepunkt Voss.
«Kyss og køyr feltet», eller av-og påstingningfeltet ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for trafikk.
Det er oppmerka 11 oppstillingsplassar, med Max 15 minuttar parkeringstid for av-og påstigning.
Ved stans for av- og påstigning i dette feltet slepp ein å betala avgift i perioden som er oppgjeve på skiltet.
Dette i motsetning til parkeringplassen oppe ved «Fraktgodstomta»/Voss Stasjon der avgiftsparkering fortsatt gjeld frå første minutt.

Billistar bør merka seg at det nyleg er skilta busstopp på begge sider av Evangervegen, vis a vis Kulturhuset og Stasjonen.
Som skilta viser er det ikkje lov og parkera på desse stadane.

EasyPark kodar på Voss

Takstgruppenavn

Takstgruppenummer

Voss sentrum 3t

6300

Voss sentrum 24t

6301

Fengselstomta, Voss

6302

Sjukehuset, Voss

6303

Idrettshallen/Utebadet, Voss

6305

Tinghusplassen

6306

Heggjavad. Voss

6307

Private omr. Voss 3t

6310

Vekselbanken, Voss

6311

Ole Bull Akademiet, Voss

6312

Sjukehuset Voss privat

6313

Voss stasjon

6314

Holbergsplassen

6316

Voss ski og tursenter VSOT

6321

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Nyttig Info
Nyttig Info


Velkomen  
Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. 
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: +47 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Geir Underhaug
 

Aktuelt  

Trykk på kartet for større format.

Smartpark


Til brukarar av SmartPark+ i Voss herad.
(Den gule parkeringsbrikka)
 
Påfylling av beløp.
Påfylling på vårt kontor i Voss Parkering og på Servicetorget vert ikkje påvirka av dette. Vi fyller framleis på SmartPark+ for kundar.

Som tidligare kostar dette kr 75 pr. påfylling i transaksjonskostnader. Dette er det samme beløpet som innløysarane/bankane tar for denne tjenesten pr opplading.
 

Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon
 Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for alminneleg ferdsel.

Reisande med tog og buss har no fått bedre vilkår for av- og påstigning ved knutepunkt Voss.
«Kyss og køyr feltet», eller av-og påstingningfeltet ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for trafikk.
Det er oppmerka 11 oppstillingsplassar, med Max 15 minuttar parkeringstid for av-og påstigning.
Ved stans for av- og påstigning i dette feltet slepp ein å betala avgift i perioden som er oppgjeve på skiltet.
Dette i motsetning til parkeringplassen oppe ved «Fraktgodstomta»/Voss Stasjon der avgiftsparkering fortsatt gjeld frå første minutt.

Billistar bør merka seg at det nyleg er skilta busstopp på begge sider av Evangervegen, vis a vis Kulturhuset og Stasjonen.
Som skilta viser er det ikkje lov og parkera på desse stadane.

EasyPark kodar på Voss

Takstgruppenavn

Takstgruppenummer

Voss sentrum 3t

6300

Voss sentrum 24t

6301

Fengselstomta, Voss

6302

Sjukehuset, Voss

6303

Idrettshallen/Utebadet, Voss

6305

Tinghusplassen

6306

Heggjavad. Voss

6307

Private omr. Voss 3t

6310

Vekselbanken, Voss

6311

Ole Bull Akademiet, Voss

6312

Sjukehuset Voss privat

6313

Voss stasjon

6314

Holbergsplassen

6316

Voss ski og tursenter VSOT

6321

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Nybilutstilling 2015
Byggingen av Vossapark
Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

post@vossparkering.no
        Rediger