Voss Parkering AS

Nytt på Voss - Billettlaus parkering frå 12. April 2021

Billettlause parkeringsautomar frå 12.april.
Mandag 12.april går Voss Parkering as over til billettlause automatar.
Du får ikkje lenger billett som skal leggjast bak frontruta når du kjøper parkeringstid frå automatane.

Betaling med kort:
Set  inn kort - Tast regnr på bilen du skal parkera - velg tid - bekreft ok.

Betaling med mynt:
Startskjerm - trykk start - tast inn regnr på bilen du skal parkera - velg myntbetaling - velg tid - bekreft ok.

OBS: Viktig å taste inn rett registreringsnummer på køyretøyet som står parkert.

Du sparar gangtid - Me sparar miljøet.


 
Velkomen  
Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. 
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 
 
Aktuelt  

Pendlarparkering og salg av oblat på Langabrua 20
 Meir informasjon finn du under arkfana; Parkeringsplassar på Voss.

Trykk på kartet for større format.

Smartpark


Til brukarar av SmartPark+ i Voss herad.
(Den gule parkeringsbrikka)
 
Påfylling av beløp.
Det har komme nye sikkerhetskrav for nettbetaling.

Dette vil påvirka verdipåfylling av SmartPark+ over internett som fleire kundar benyttar seg av.
 
Innløysarane, dei som formidlar nettbetalinga har bestemt at denne betalingsplattforma skal fasast ut, og skal ilkkje lengre verta oppdatert.

Tenesten vil etter kvart verta heilt stengd ned.
 
Dei som framleis nyttar tenesten kan fortsetta å bruka den, men det blir ein gradvis nedstengning i 2020. Vi beklager ulempene dette vil medføra for våre kundar.
 
Påfylling på vårt kontor i Voss Parkering og på Servicetorget vert ikkje påvirka av dette. Vi fyller framleis på SmartPark+ for kundar.

Som tidligare kostar dette kr 70 pr. påfylling i transaksjonskostnader. Dette er det samme beløpet Voss Parkering As vert fakturert oss for denne tjenesten pr opplading.
 

Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon
 Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for alminneleg ferdsel.

Reisande med tog og buss har no fått bedre vilkår for av- og påstigning ved knutepunkt Voss.
«Kyss og køyr feltet», eller av-og påstingningfeltet ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for trafikk.
Det er oppmerka 11 oppstillingsplassar, med Max 15 minuttar parkeringstid for av-og påstigning.
Ved stans for av- og påstigning i dette feltet slepp ein å betala avgift i perioden som er oppgjeve på skiltet.
Dette i motsetning til parkeringplassen oppe ved «Fraktgodstomta»/Voss Stasjon der avgiftsparkering fortsatt gjeld frå første minutt.

Billistar bør merka seg at det nyleg er skilta busstopp på begge sider av Evangervegen, vis a vis Kulturhuset og Stasjonen.
Som skilta viser er det ikkje lov og parkera på desse stadane.

EasyPark kodar på Voss

Takstgruppenavn

Takstgruppenummer

Voss sentrum 3t

6300

Voss sentrum 24t

6301

Fengselstomta, Voss

6302

Sjukehuset, Voss

6303

Idrettshallen/Utebadet, Voss

6305

Tinghusplassen

6306

Heggjavad. Voss

6307

Private omr. Voss 3t

6310

Vekselbanken, Voss

6311

Ole Bull Akademiet, Voss

6312

Sjukehuset Voss privat

6313

Voss stasjon

6314

Holbergsplassen

6316

Voss ski og tursenter VSOT

6321

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Nyttig Info
Nyttig Info


Velkomen  
Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. 
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 

Aktuelt  

Pendlarparkering og salg av oblat på Langabrua 20
 Meir informasjon finn du under arkfana; Parkeringsplassar på Voss.

Trykk på kartet for større format.

Smartpark


Til brukarar av SmartPark+ i Voss herad.
(Den gule parkeringsbrikka)
 
Påfylling av beløp.
Det har komme nye sikkerhetskrav for nettbetaling.

Dette vil påvirka verdipåfylling av SmartPark+ over internett som fleire kundar benyttar seg av.
 
Innløysarane, dei som formidlar nettbetalinga har bestemt at denne betalingsplattforma skal fasast ut, og skal ilkkje lengre verta oppdatert.

Tenesten vil etter kvart verta heilt stengd ned.
 
Dei som framleis nyttar tenesten kan fortsetta å bruka den, men det blir ein gradvis nedstengning i 2020. Vi beklager ulempene dette vil medføra for våre kundar.
 
Påfylling på vårt kontor i Voss Parkering og på Servicetorget vert ikkje påvirka av dette. Vi fyller framleis på SmartPark+ for kundar.

Som tidligare kostar dette kr 70 pr. påfylling i transaksjonskostnader. Dette er det samme beløpet Voss Parkering As vert fakturert oss for denne tjenesten pr opplading.
 

Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon
 Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for alminneleg ferdsel.

Reisande med tog og buss har no fått bedre vilkår for av- og påstigning ved knutepunkt Voss.
«Kyss og køyr feltet», eller av-og påstingningfeltet ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for trafikk.
Det er oppmerka 11 oppstillingsplassar, med Max 15 minuttar parkeringstid for av-og påstigning.
Ved stans for av- og påstigning i dette feltet slepp ein å betala avgift i perioden som er oppgjeve på skiltet.
Dette i motsetning til parkeringplassen oppe ved «Fraktgodstomta»/Voss Stasjon der avgiftsparkering fortsatt gjeld frå første minutt.

Billistar bør merka seg at det nyleg er skilta busstopp på begge sider av Evangervegen, vis a vis Kulturhuset og Stasjonen.
Som skilta viser er det ikkje lov og parkera på desse stadane.

EasyPark kodar på Voss

Takstgruppenavn

Takstgruppenummer

Voss sentrum 3t

6300

Voss sentrum 24t

6301

Fengselstomta, Voss

6302

Sjukehuset, Voss

6303

Idrettshallen/Utebadet, Voss

6305

Tinghusplassen

6306

Heggjavad. Voss

6307

Private omr. Voss 3t

6310

Vekselbanken, Voss

6311

Ole Bull Akademiet, Voss

6312

Sjukehuset Voss privat

6313

Voss stasjon

6314

Holbergsplassen

6316

Voss ski og tursenter VSOT

6321

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Parkeringsplasser på Voss
Nybilutstilling 2015
Byggingen av Vossapark
Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger