Voss Parkering AS
 
Logg inn  
Bruker:
Passord:  

 
Nyttig Info


Logg inn  
Bruker:
Passord:  

Aktuelt  

Pendlarparkering og salg av oblat på Langabrua 20
 Meir informasjon finn du under arkfana; Parkeringsplassar på Voss.

Trykk på kartet for større format.

Smartpark


Til brukarar av SmartPark+ i Voss herad.
(Den gule parkeringsbrikka)
 
Påfylling av beløp.
Påfylling på vårt kontor i Voss Parkering og på Servicetorget vert ikkje påvirka av dette. Vi fyller framleis på SmartPark+ for kundar.

Som tidligare kostar dette kr 75 pr. påfylling i transaksjonskostnader. Dette er det samme beløpet som innløysarane/bankane tar for denne tjenesten pr opplading.
 

Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon
 Av- påstigningsfelt ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for alminneleg ferdsel.

Reisande med tog og buss har no fått bedre vilkår for av- og påstigning ved knutepunkt Voss.
«Kyss og køyr feltet», eller av-og påstingningfeltet ved Voss Stasjon, Evangervegen er opna for trafikk.
Det er oppmerka 11 oppstillingsplassar, med Max 15 minuttar parkeringstid for av-og påstigning.
Ved stans for av- og påstigning i dette feltet slepp ein å betala avgift i perioden som er oppgjeve på skiltet.
Dette i motsetning til parkeringplassen oppe ved «Fraktgodstomta»/Voss Stasjon der avgiftsparkering fortsatt gjeld frå første minutt.

Billistar bør merka seg at det nyleg er skilta busstopp på begge sider av Evangervegen, vis a vis Kulturhuset og Stasjonen.
Som skilta viser er det ikkje lov og parkera på desse stadane.

EasyPark kodar på Voss

Takstgruppenavn

Takstgruppenummer

Voss sentrum 3t

6300

Voss sentrum 24t

6301

Fengselstomta, Voss

6302

Sjukehuset, Voss

6303

Idrettshallen/Utebadet, Voss

6305

Tinghusplassen

6306

Heggjavad. Voss

6307

Private omr. Voss 3t

6310

Vekselbanken, Voss

6311

Ole Bull Akademiet, Voss

6312

Sjukehuset Voss privat

6313

Voss stasjon

6314

Holbergsplassen

6316

Voss ski og tursenter VSOT

6321

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.herad.no
        Rediger