Voss Parkering AS
 
Klage på sanksjonar  

Klage på ilegging
Eigar eller førar, eller person med fullmakt frå desse har rett til å klaga på utferda kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr.
Merk at frist for å klage er 3 veker etter at ilegginga fann stad.

Du kan levere elektronisk klage i vår ileggingsportal eller med e-post. Du kan og levere skriftleg klage med posten eller levert på vårt kontor.


💻 Lever elektronisk klage i ileggingsportalen vår

Du kan levere elektronisk klage til Voss Parkering AS i ileggingsportalen vår.

I ileggingsportalen får du og meir detaljert informasjon om ilegginga. Du kan be om å få innsyn i bilete som er teke ved kontroll av motorvognen.

Gå til ileggingsportalen for å sjå på ilegginga di

For å kome inn i portalen må du skrive inn motorvognens kjennemerke (registreringsnummer) og saksnummer for ilegginga (ileggingsnummer). Sjå illustrasjonen til venstre for å sjå kor du finn desse nummera på ilegginga.

📧 Lever elektronisk klage med e-post

Du kan levere elektronisk klage til Voss Parkering AS med e-post.

Klagen sendast til:

Emne eller overskrift for klagen bør vere "Klage på ilegging", "Klage på kontrollsanksjon", "Klage på parkeringsgebyr" eller noko tilsvarande.

Klagen skal innehalde:
 • Namn på klagar
 • Postadresse til klagar
 • Postnr. og stad
 • Ileggingsnummer / Gebyrnummer
 • Motorvognens registreringsnummer
 • Grunngjeving for klagen
 • Eventuelle vedlegg
Det må ikkje fyllast ut klageskjema ved levering av klage pr. e-post.

📫 Sende klage med posten

Du kan sende skriftleg klage til Voss Parkering AS med posten.

Brevet skal adresserast til:
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Noreg

Brevet kan og leverast sjølv i postkasse på motsatt vegg utanfor kontoret.

Du kan skriva klagen på eit tomt ark, eller du kan bruke vårt klageskjema.

📄 Hent klageskjema her

Klagen skal innehalde:
 • Namn på klagar
 • Postadresse til klagar
 • Postnr. og stad
 • Ileggingsnummer / Gebyrnr
 • Motorvognens registreringsnummer
 • Grunngjeving for klagen
 • Eventuelle vedlegg
 • Eventuelt e-post adresse om elektronisk svarbrev er ynskt

🅿 Levere klage på vårt kontor

Du kan koma innom oss og fylle ut og levere klage på kontoret vårt.

Kontoret er opent:
Måndag - Fredag
12:00 - 13:00

Det kan hende det er folk tilstades utanom kontortida.
Ring oss på 924 45 539 og høyr om nokon kan ta deg i mot.

Kontoret er stengt i heilagdagar og offentlege høgtidsdagar.

Me held til her:

Trykk på adressa for å sjå kart i Google Maps.

Hugs å ta med dokumentasjon som er ynskt å leggje ved med klagen. Me tek kopiar av originalar.

Lover og forskrifter
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)🔗 lovdata.no
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)🔗 lovdata.no
Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)🔗 lovdata.no
Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)🔗 lovdata.no
Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede🔗 lovdata.no

Nyttig Info


Nyttig Info


Lover og reglar  

Klage på ilegging
Eigar eller førar, eller person med fullmakt frå desse har rett til å klaga på utferda kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr.
Merk at frist for å klage er 3 veker etter at ilegginga fann stad.

Du kan levere elektronisk klage i vår ileggingsportal eller med e-post. Du kan og levere skriftleg klage med posten eller levert på vårt kontor.


💻 Lever elektronisk klage i ileggingsportalen vår

Du kan levere elektronisk klage til Voss Parkering AS i ileggingsportalen vår.

I ileggingsportalen får du og meir detaljert informasjon om ilegginga. Du kan be om å få innsyn i bilete som er teke ved kontroll av motorvognen.

Gå til ileggingsportalen for å sjå på ilegginga di

For å kome inn i portalen må du skrive inn motorvognens kjennemerke (registreringsnummer) og saksnummer for ilegginga (ileggingsnummer). Sjå illustrasjonen til venstre for å sjå kor du finn desse nummera på ilegginga.

📧 Lever elektronisk klage med e-post

Du kan levere elektronisk klage til Voss Parkering AS med e-post.

Klagen sendast til:

Emne eller overskrift for klagen bør vere "Klage på ilegging", "Klage på kontrollsanksjon", "Klage på parkeringsgebyr" eller noko tilsvarande.

Klagen skal innehalde:
 • Namn på klagar
 • Postadresse til klagar
 • Postnr. og stad
 • Ileggingsnummer / Gebyrnummer
 • Motorvognens registreringsnummer
 • Grunngjeving for klagen
 • Eventuelle vedlegg
Det må ikkje fyllast ut klageskjema ved levering av klage pr. e-post.

📫 Sende klage med posten

Du kan sende skriftleg klage til Voss Parkering AS med posten.

Brevet skal adresserast til:
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Noreg

Brevet kan og leverast sjølv i postkasse på motsatt vegg utanfor kontoret.

Du kan skriva klagen på eit tomt ark, eller du kan bruke vårt klageskjema.

📄 Hent klageskjema her

Klagen skal innehalde:
 • Namn på klagar
 • Postadresse til klagar
 • Postnr. og stad
 • Ileggingsnummer / Gebyrnr
 • Motorvognens registreringsnummer
 • Grunngjeving for klagen
 • Eventuelle vedlegg
 • Eventuelt e-post adresse om elektronisk svarbrev er ynskt

🅿 Levere klage på vårt kontor

Du kan koma innom oss og fylle ut og levere klage på kontoret vårt.

Kontoret er opent:
Måndag - Fredag
12:00 - 13:00

Det kan hende det er folk tilstades utanom kontortida.
Ring oss på 924 45 539 og høyr om nokon kan ta deg i mot.

Kontoret er stengt i heilagdagar og offentlege høgtidsdagar.

Me held til her:

Trykk på adressa for å sjå kart i Google Maps.

Hugs å ta med dokumentasjon som er ynskt å leggje ved med klagen. Me tek kopiar av originalar.

Lover og forskrifter
Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)🔗 lovdata.no
Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler)🔗 lovdata.no
Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)🔗 lovdata.no
Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)🔗 lovdata.no
Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede🔗 lovdata.no

Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.herad.no
        Rediger