Voss Parkering AS
 
Om oss  
Organisasjon og tilsette
 
Styret i Voss Parkering AS er samansett slik:
 
Styreleiar
Torgeir Reime
Nestleiar
Trine Økland Småbrekke
Styremedlemer
Mona Vethe
Olav Loven
Terje Eide
Varamedlemer
 
 
 
Revisor i selskapet
Magne Skjeldal
Jon Ivar Fjose
Aud Eide
Mari Mossige
Klyve & Sunde ANS
 
I november 1987 vart det innført avgiftsparkering på Voss, som vart administrert av det nyoppretta Voss Parkeringsselskap AS.  I fyrste halvdel av 1990 vart det vedteke av kommunestyret at drifta skulle leggjast inn som eiga avdeling under Teknisk kontor.
 
Etter eit nytt vedtak i kommunestyret, vart Voss Parkering AS starta opp som eige selskap 01.05.2003.
 
Formålet med selskapet er mellom anna å
....stå for bygging og drift av parkeringsanlegg i Voss kommune og medverka til å redusera trafikkbelastninga i sentrumsområdet og til å utvikla gode tilbod for gåande og syklande. Selskapet skal medvirka til istandsetting, tilsyn, vedlikehald og utvikling av Vossevangen som regionsenter.  Selskapet skal utføra kommunen sine oppgåver etter Forskrift om offentleg parkeringsregulering og parkeringsgebyr.
 
 
Dagleg leiar :
Joar Kronstad
 
 Postadresse : 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
 
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 
Kontortida er sett til kl. 12.00 - 13.00
Som oftast vil det vera folk tilstades også utover dette tidsrommet.
 
 

Nyttig Info


Nyttig Info


Om oss  
Organisasjon og tilsette
 
Styret i Voss Parkering AS er samansett slik:
 
Styreleiar
Torgeir Reime
Nestleiar
Trine Økland Småbrekke
Styremedlemer
Mona Vethe
Olav Loven
Terje Eide
Varamedlemer
 
 
 
Revisor i selskapet
Magne Skjeldal
Jon Ivar Fjose
Aud Eide
Mari Mossige
Klyve & Sunde ANS
 
I november 1987 vart det innført avgiftsparkering på Voss, som vart administrert av det nyoppretta Voss Parkeringsselskap AS.  I fyrste halvdel av 1990 vart det vedteke av kommunestyret at drifta skulle leggjast inn som eiga avdeling under Teknisk kontor.
 
Etter eit nytt vedtak i kommunestyret, vart Voss Parkering AS starta opp som eige selskap 01.05.2003.
 
Formålet med selskapet er mellom anna å
....stå for bygging og drift av parkeringsanlegg i Voss kommune og medverka til å redusera trafikkbelastninga i sentrumsområdet og til å utvikla gode tilbod for gåande og syklande. Selskapet skal medvirka til istandsetting, tilsyn, vedlikehald og utvikling av Vossevangen som regionsenter.  Selskapet skal utføra kommunen sine oppgåver etter Forskrift om offentleg parkeringsregulering og parkeringsgebyr.
 
 
Dagleg leiar :
Joar Kronstad
 
 Postadresse : 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
 
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 
Kontortida er sett til kl. 12.00 - 13.00
Som oftast vil det vera folk tilstades også utover dette tidsrommet.
 
 


Kart  
Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.herad.no
        Rediger