Voss Parkering AS
 
Stasjonsgarasjen  

Opning av Stasjonsgarasjen
Me førebur oss på opning av parkeringshuset "Stasjonsgarasjen" i Gurid Almenningens plass 1 i Voss Knutepunkt Næringsbygg, kjend som "Knutepunktet".

Stasjonsgarasjen er opent for ålmenta. Det betyr at kven som helst kan parkere her, sjølv om dei ikkje har tilknytning til Knutepunktet.

Sjå kart med køyrepiler og landemerke som forklarar vegen til og frå Stasjonsgarasjen:


Pris for parkering i Stasjonsgarasjen vert som følgjer:

PrisinformasjonEks. mva.mva 25%Inkl. mva.
Pris pr. timekr 24,00kr 6,00kr 30,00
Pris pr. døger (over 6 timar 20 minutter)kr 152,00kr 38,00kr 190,00
Parkeringsavtale ein månadkr 1560,00kr 390,00kr 1950,00

Prisane gjeld alle dagar, inkludert søndag og helgedagar, heile døgnet. Krav om betaling gjeld og for innehavarar av parkeringsløyve for forflytningshemma.

Stasjonsgarasjen vert utstyrt med ANPR kamera som les av skiltnummer på motorvognen, og reknar ut kor lenge motorvognen har vore i parkeringshuset når den forlet garasjen.

Betaling for parkeringa vert gjort ved utkøyring på lik linje som i Vossapark. Me har følgjande alternativ for betaling:
  • Betalingsautomat på bakkeplan med debet- og kredittkort, mynt og kontaktlaus betaling (må gjerast før utkøyring)
  • EasyPark automatisk kamera registrering sone 6322 (vert belasta automatisk ved utkøyring) få hjelp med automatisk kamera registrering i EasyPark her
  • Ettersendt faktura (+ fakturagebyr) (vert fakturert motorvognens eigar ved utkøyring med manglande betaling)
  • Parkeringsavtale (kan kjøpast i Stasjonsgarasjen sin kundeportal [ikkje opna endo])
Følg med for oppdatert informasjon.

Stasjonsgarasjen vert drifta av
Voss Parkering Vest AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
org.nr 926 113 445
stasjonsgarasjen@voss.herad.no
+47 924 45 539

Nyttig Info


Nyttig Info


Stasjonsgaragen  

Opning av Stasjonsgarasjen
Me førebur oss på opning av parkeringshuset "Stasjonsgarasjen" i Gurid Almenningens plass 1 i Voss Knutepunkt Næringsbygg, kjend som "Knutepunktet".

Stasjonsgarasjen er opent for ålmenta. Det betyr at kven som helst kan parkere her, sjølv om dei ikkje har tilknytning til Knutepunktet.

Sjå kart med køyrepiler og landemerke som forklarar vegen til og frå Stasjonsgarasjen:


Pris for parkering i Stasjonsgarasjen vert som følgjer:

PrisinformasjonEks. mva.mva 25%Inkl. mva.
Pris pr. timekr 24,00kr 6,00kr 30,00
Pris pr. døger (over 6 timar 20 minutter)kr 152,00kr 38,00kr 190,00
Parkeringsavtale ein månadkr 1560,00kr 390,00kr 1950,00

Prisane gjeld alle dagar, inkludert søndag og helgedagar, heile døgnet. Krav om betaling gjeld og for innehavarar av parkeringsløyve for forflytningshemma.

Stasjonsgarasjen vert utstyrt med ANPR kamera som les av skiltnummer på motorvognen, og reknar ut kor lenge motorvognen har vore i parkeringshuset når den forlet garasjen.

Betaling for parkeringa vert gjort ved utkøyring på lik linje som i Vossapark. Me har følgjande alternativ for betaling:
  • Betalingsautomat på bakkeplan med debet- og kredittkort, mynt og kontaktlaus betaling (må gjerast før utkøyring)
  • EasyPark automatisk kamera registrering sone 6322 (vert belasta automatisk ved utkøyring) få hjelp med automatisk kamera registrering i EasyPark her
  • Ettersendt faktura (+ fakturagebyr) (vert fakturert motorvognens eigar ved utkøyring med manglande betaling)
  • Parkeringsavtale (kan kjøpast i Stasjonsgarasjen sin kundeportal [ikkje opna endo])
Følg med for oppdatert informasjon.

Stasjonsgarasjen vert drifta av
Voss Parkering Vest AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
org.nr 926 113 445
stasjonsgarasjen@voss.herad.no
+47 924 45 539

Voss Parkering Vest AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

stasjonsgarasjen@voss.herad.no
        Rediger